BỘ TOOLKIT
TƯ VẤN DỊCH VỤ DETAILING

CÔNG CỤ DÀNH CHO NGƯỜI TƯ VẤN TẠI DETAILING WORKSHOP

Tư vấn dịch vụ detailing cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại workshop đòi hỏi người tư vấn có hiểu biết tổng quan về dịch vụ đang cung cấp cũng như khả năng đáp ứng phù hợp nhất với khách hàng sử dụng. Đó là lý do mà Detailing Vietnam đưa ra các công cụ này. 

Chúng tôi đã đúc kết các kiến thức và kinh nghiệm thực tế tại workshop của Detailing Vietnam để đưa ra bộ Toolkit này. Đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi đã áp dụng thành công trong công việc tư vấn dịch vụ hàng ngày tại workshop, bao gồm ở tất cả các giai đoạn của Quy trình tư vấn dịch vụ detailing.

TOOLKIT Ở BƯỚC 1 - CHUẨN BỊ
 • Toolkit 1: Công cụ cơ bản dành cho người tư vấn ở cấp độ A – Người mới bắt đầu
 • Toolkit 2: Công cụ cơ bản dành cho người tư vấn ở cấp độ A – Người mới bắt đầu
 • Toolkit 3: Công cụ nâng cao dành cho người tư vấn ở cấp độ B – Người tự làm việc độc lập
 • Toolkit 4: Công cụ cao cấp nhất dành cho người tư vấn ở cấp độ C – Người làm việc thuần thục
TOOLKIT Ở BƯỚC 2 - PHÂN TÍCH
 • Toolkit 5: Công cụ nâng cao dành cho người tư vấn ở cấp độ B – Người tự làm việc độc lập
TOOLKIT Ở BƯỚC 3 - PHẢN HỒI
 • Toolkit 6: Công cụ nâng cao dành cho người tư vấn ở cấp độ B – Người tự làm việc độc lập
 • Toolkit 7: Công cụ nâng cao dành cho người tư vấn ở cấp độ B – Người tự làm việc độc lập

Đây là những công cụ mà người tư vấn có thể áp dụng vào thực tế  một cách linh hoạt trong các tình huống khác nhau, từ tình huống đơn giản đến các tình huống phức tạp. 

"Dịch vụ detailing chỉ được xem là thành công khi người tư vấn biết đúng điểm chạm của khách hàng."
RANDY NGUYEN
FOUNDER
KY THUAT TU VAN DICH VU DETAILING

TOOLKIT 1

Toolkit 1 là bộ công cụ cơ bản nhất mà Người tư vấn ở cấp độ A – Người mới bắt đầu có thể áp dụng.

 • Giai đoạn áp dụng trong Quy trình tư vấn: Bước 1 – Chuẩn bị
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Yêu cầu tính toán: Đơn giản
 • Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp: Không yêu cầu
 • Mức độ khó: 1/5
 • Kênh tư vấn hiệu quả nhất: Tư vấn gián tiếp
 • Loại tình huống: Thỏa thuận về giá cố định (giá sẵn có)

TOOLKIT 2

Toolkit 2 là bộ công cụ cơ bản nhất mà Người tư vấn ở cấp độ A – Người mới bắt đầu có thể áp dụng.

 • Giai đoạn áp dụng trong Quy trình tư vấn: Bước 1 – Chuẩn bị
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Yêu cầu tính toán: Đơn giản
 • Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp: Không yêu cầu
 • Mức độ khó: 1/5
 • Kênh tư vấn hiệu quả nhất: Tư vấn gián tiếp
 •  Loại tình huống: Thỏa thuận về giá không cố định (giá không sẵn có)

TOOLKIT 3

Toolkit 3 là bộ công cụ nâng cao mà Người tư vấn ở cấp độ B – Người tự làm việc độc lập có thể áp dụng.

 • Giai đoạn áp dụng trong Quy trình tư vấn: Bước 1 – Chuẩn bị
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm tư vấn dịch vụ detailing thực tế
 • Yêu cầu tính toán: Trung bình
 • Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp trung bình khá
 • Mức độ khó: 3/5
 • Kênh tư vấn hiệu quả nhất: Tư vấn trực tiếp
 • Loại tình huống: Thỏa thuận về giá cố định và giá không cố định

TOOLKIT 4

Toolkit 4 là bộ công cụ cao cấp nhất mà Người tư vấn ở cấp độ C – Người làm việc thuần thục có thể áp dụng.

 • Giai đoạn áp dụng trong Quy trình tư vấn: Bước 1 – Chuẩn bị
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm tư vấn dịch vụ detailing thực tế
 • Yêu cầu tính toán: Trung bình
 • Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp tốt
 • Mức độ khó: 5/5
 • Kênh tư vấn hiệu quả nhất: Tư vấn trực tiếp
 • Loại tình huống: Thỏa thuận về tất cả phạm vi gói dịch vụ detailing

TOOLKIT 5

Toolkit 5 là bộ công cụ nâng cao mà Người tư vấn ở cấp độ B – Người tự làm việc độc lập có thể áp dụng.

 • Giai đoạn áp dụng trong Quy trình tư vấn: Bước 2 – Phân tích
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm tư vấn dịch vụ detailing thực tế
 • Yêu cầu phân tích: Cơ bản
 • Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp trung bình khá
 • Mức độ khó: 3/5
 • Kênh tư vấn hiệu quả nhất: Tư vấn trực tiếp
 • Loại tình huống: Thỏa thuận về tất cả phạm vi gói dịch vụ detailing

TOOLKIT 6

Toolkit 6 là bộ công cụ nâng cao mà Người tư vấn ở cấp độ B – Người tự làm việc độc lập có thể áp dụng.

 • Giai đoạn áp dụng trong Quy trình tư vấn: Bước 3 – Phản hồi
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm tư vấn dịch vụ detailing thực tế
 • Yêu cầu phân tích: Cơ bản
 • Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp trung bình khá
 • Mức độ khó: 3/5
 • Kênh tư vấn hiệu quả nhất: Tư vấn trực tiếp
 • Loại tình huống: Giải đáp các thắc mắc về gói dịch vụ detailing

TOOLKIT 7

Toolkit 6 là bộ công cụ nâng cao mà Người tư vấn ở cấp độ B – Người tự làm việc độc lập có thể áp dụng.

 • Giai đoạn áp dụng trong Quy trình tư vấn: Bước 3 – Phản hồi
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm tư vấn dịch vụ detailing thực tế
 • Yêu cầu phân tích: Cơ bản
 • Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp trung bình khá
 • Mức độ khó: 3/5
 • Kênh tư vấn hiệu quả nhất: Tư vấn trực tiếp
 • Loại tình huống: Giải đáp các thắc mắc về gói dịch vụ detailing

BẠN CẦN HỌC CÁC TOOLKIT NÀY ?

CHÚNG TÔI CÓ CÁC KHÓA HỌC CHO BẠN

Bộ toolkit tư vấn dịch vụ detailing
Chuyển lên trên