IDPI

INDEPENDENT DETAILER PERFORMANCE INDEX

Phương pháp đánh giá năng lực detailing chuyên nghiệp

Đánh giá năng lực là một yêu cầu cấp thiết của thị trường ngành detailing. Nhưng đánh giá năng lực của một kỹ thuật viên hiện nay đang có nhiều hạn chế. Một trong số đó là những chỉ số mạnh và yếu chưa rõ ràng.

Do vậy, với kinh nghiệm nhiều năm cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo nghề detailing chuyên nghiệp tại Việt Nam, Detailing Vietnam giới thiệu với cộng đồng Bộ chỉ số đánh giá năng lực IDPI (Independent Detailer Performance Index) là phương pháp đánh giá mới nhằm xác định năng lực của detailer.

WHY?

IDPI viết tắt bởi Independent Detailer Performance Index là bộ chỉ số đánh giá năng lực độc lập của detailer. Đây là bộ công cụ giúp đưa ra cái nhìn tổng quan về năng lực của detailer. Nội dung của IDPI phiên bản v 1.0 bao gồm:

 • Năng lực chuyên môn nghề detailing
 • Năng lực về thể chất với nghề detailing
 • Năng lực về tinh thần với nghề detailing
 • Năng lực về khả năng giám sát, quản lý công việc với nghề detailing
 • Năng lực về tính cách với nghề detailing

NGUYÊN TẮC

IDPI  v 1.0 đưa ra nguyên tắc cơ bản như sau:

 1. Các kỹ năng là những kỹ năng độc lập, được đưa vào thành Nhóm tiêu chí. Mỗi nhóm tiêu chí có thể có số lượng kỹ năng độc lập khác nhau nhằm đánh giá chính xác nhất về năng lực của detailer ở Nhóm tiêu chí đó.
 2. Thang điểm: Thang điểm đánh giá là số thực, có giá trị từ 0 – 100, trong đó số điểm càng cao thể hiện detailer được đánh giá tích cực (tốt hơn) và điểm càng thấp thể hiện detailer được đánh giá tiêu cực (kém hơn).
 3. Điểm trung bình của nhóm tiêu chí: Được tính bằng trung bình cộng của số điểm ở các nhóm kỹ năng trong tiêu chí đó.
Phương pháp đánh giá detailer qua Bộ chỉ số đánh giá năng lực IDPI

THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ

IDPI đưa ra thang điểm từ 0 – 100 để đánh giá từng kỹ năng, trong đó nếu detailer đạt từ 50 điểm trở lên ở kỹ năng đó xem như Đạt yêu cầu. Chi tiết như sau:

 • Unknown (Điểm số từ 0 -9): Hoàn toàn không biết về kỹ năng này
 • Worst (Điểm số từ 10 – 19): Thuộc nhóm những detailer có kỹ năng này ở mức tệ nhất
 • Very Bad (Điểm số từ 20 – 29): Thuộc nhóm những detailer có khả năng rất tệ
 • Bad (Điểm số từ 30 – 39): Thuộc nhóm những detailer có khả năng tệ
 • Poor (Điểm số từ 40 -49): Thuộc nhóm những detailer có khả năng dở, dưới mức trung bình chung
 • Fair (Điểm số từ 50 – 59): Thuộc nhóm những detailer có khả năng trung bình, Đạt yêu cầu
 • Fairly Good (Điểm số từ 60 – 69): Thuộc nhóm những detailer có khả năng tương đối tốt
 • Good (Điểm số từ 70 – 79): Thuộc nhóm những detailer có khả năng tốt
 • Very Good (Điểm số từ 80 – 89): Thuộc nhóm những detailer có khả năng rất tốt
 • Exceptional (Điểm số từ 90 – 100): Thuộc nhóm những detailer có khả năng tuyệt vời

NHÓM TIÊU CHÍ

CHEMICAL SKILLS

Các kỹ năng đánh giá khả năng thuần thục về sử dụng hóa chất chăm sóc xe của detailer

WASHING SKILLS

Các kỹ năng đánh giá khả năng thuần thục về kỹ năng rửa xe sạch của detailer

CLEANING SKILLS

Các kỹ năng đánh giá khả năng thuần thục về kỹ năng làm sạch vết bẩn thông thường và vết bẩn cứng đầu trên những bề mặt vật liệu khác nhau

INTERIOR SKILLS

Các kỹ năng đánh giá khả năng thuần thục về kỹ năng vệ sinh/làm sạch nội thất xe hơi

POLISHING SKILLS

Các kỹ năng đánh giá khả năng thuần thục về sử dụng và kiểm soát máy đánh bóng xe hơi

COATING SKILLS

Các kỹ năng đánh giá khả năng thuần thục về kỹ năng phủ bảo vệ sơn xe

PPF SKILLS

Các kỹ năng đánh giá khả năng thuần thục về kỹ năng dán phim ppf bảo vệ sơn xe

LEATHER REPAIR SKILLS

Các kỹ năng đánh giá khả năng thuần thục về sửa chữa và phục hồi da, đặc biệt là ghế da xe hơi

MENTAL

Các tiêu chí đánh giá năng lực tinh thần của detailer khi hành nghề detailing chuyên nghiệp

PHYSICAL

Các tiêu chí đánh giá năng lực thể chất của detailer khi hành nghề detailing chuyên nghiệp

TRAITS

Các tiêu chí đánh giá nhóm tính cách của detailer khi hành nghề detailing chuyên nghiệp

SUPERVISION

Các tiêu chí đánh giá năng lực giám sát và quản lý công việc của detailer khi hành nghề detailing chuyên nghiệp

Điểm số của từng tiêu chí được đưa ra và đánh giá theo công thức riêng của Detailing Vietnam dựa trên cơ sở dữ liệu được ghi nhận của chúng tôi về các detailer. Các điểm số này có thể thay đổi và được cập nhật định kì cho từng detailer riêng biệt.

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

THÔNG SỐ CỦA CÁC NHÓM TIÊU CHÍ
CHEMICAL SKILL
WASHING SKILL
CLEANING SKILLS
INTERIOR SKILLS
POLISHING SKILLS

BẠN CẦN TƯ VẤN?

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn

Phương pháp đánh giá năng lực detailing chuyên nghiệp IDPI v 1.0
Chuyển lên trên