DỊCH VỤ TƯ VẤN NHÂN SỰ DETAILING

GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGUỒN LỰC
DICH-VU-TU-VAN-NHAN-SU-DETAILING

Tại Detailing Vietnam, đội ngũ các chuyên gia tư vấn Quản lý Nguồn nhân lực, Luật và Thuế của chúng tôi cùng phối hợp làm việc nhằm cung cấp một dịch vụ tích hợp các giải pháp về Quản lý Nguồn nhân lực giúp gia tăng giá trị cho bạn.

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NHÂN SỰ

Năng lực nhân viên của bạn đã phù hợp với yêu cầu công việc chưa? Hiệu quả làm việc của nhân viên có phù hợp với vị trí hiện tại không?

Bạn muốn đánh giá định kì về năng lực của đội ngũ nhân viên hiện có?

HUẤN LUYỆN NHÂN SỰ

Bạn cần nâng cao chất lượng của đội ngũ nhân viên hiện tại? Bạn cần phát huy thế mạnh của nhân viên? Bạn muốn phát triển nhân tài thông qua chính sách phát triển lâu dài?

TIỀN LƯƠNG VÀ PHÚC LỢI

Các chính sách và quy trình quản lý nguồn nhân lực nội bộ đã hiệu quả chưa? Làm thế nào để nhân sự có thể trở thành một cộng sự chiến lược của công ty?

Nhân viên của chúng ta có được trả lương chính xác và đúng hạn không? Các quy định pháp luật về thuế, lao động và các chế độ bảo hiểm có được cập nhật không?

TÀI NGUYÊN

Đang cập nhật

BẠN CẦN TƯ VẤN ?

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG HỖ TRỢ BẠN

Scroll to top
error: Please ask for our copyright!