Our Milestones

Sự thành công đều phải bắt đầu từ những nỗ lực nhỏ nhất và tập thể Detailing Vietnam trân trọng những đóng góp đó từ những ngày đầu tiên thành lập.

We are here

2021

 • Training Academy trực thuộc Detailing Vietnam (DVTA) giới thiệu nền tảng học tập trực tuyến mới Edu Platform v 1.0

2020

 • Training Academy trực thuộc Detailing Vietnam (DVTA) giới thiệu Phương pháp đánh giá năng lực detailer qua bộ chỉ số đánh giá năng lực IDPI v 1.1

2019

2018

 • Training Academy trực thuộc Detailing Vietnam (DVTA) giới thiệu khóa học Mô hình kinh doanh detailing ADBM v 1.0
 • Anh Randy Nguyen được Lederzentrum Gmbh. chứng nhận là Leather Specialist 
 • Training Academy trực thuộc Detailing Vietnam (DVTA) được Lederzentrum Gmbh. chứng nhận là COLOURLOCK Authorized Training Center
 •  Detailing Vietnam trở thành nhà phân phối của COLOURLOCK (Germany)
 • Detailing Vietnam tham gia hiệp hội IDA
 • Anh Randy Nguyen được IDA chứng nhận là IDA Certified Detailer người Việt Nam đầu tiên
 • Detailing Vietnam trở thành nhà phân phối của Kranzle (Germany)
 • Detailing Vietnam trở thành nhà phân phối của ORAFOL (Germany)
 •  
 • Detailing Vietnam trở thành nhà phân phối của ALS (China)

2017

 • Anh Randy Nguyen được chứng nhận là BigFoot System Specialist tại Thailand BigFoot Training No.1
 • Anh Randy Nguyen giới thiệu Mô hình kinh doanh detailing ADBM v 1.0
 • Detailing Vietnam trở thành nhà phân phối của Karcher Việt Nam
 • Detailing Vietnam trở thành nhà phân phối của Scangrip (Denmark)
 • Detailing Vietnam trở thành nhà phân phối của FY-TECH (China)
 • Detailing Vietnam trở thành nhà phân phối của GYEON (Korea)

2016

2015

 • Detailing Vietnam (trực thuộc Mekong Sprint) trở thành nhà phân phối của CARPRO (Korea)
 • Detailing Vietnam (trực thuộc Mekong Sprint) trở thành nhà phân phối của Modesta (Japan)

2014

 • Detailing Vietnam là một bộ phận về chăm sóc xe ô tô của Mekong Sprint

2013

 • Detailing Vietnam là một dự án chuyên biệt với định hướng khai thác thị trường chuyên sâu về mảng Auto Detailing lúc đó chưa tồn tại một cách đúng nghĩa ở Việt Nam

2012

 • Detailing Vietnam xuất phát từ ý tưởng Detailing Jungle, nơi chúng tôi tìm kiếm những cơ hội và thách mới trong khu rừng Auto Detailing ở Việt Nam
Scroll to top
error: Please ask for our copyright!