Thay đổi cách bạn
học nghề detailing

Chương trình đào tạo chăm sóc xe ô tô, huấn luyện cá nhân giúp thay đổi tư duy detailing và định hướng nghề chăm sóc xe chuyên nghiệp.

Mục tiêu của DVN

Với hơn 15 năm kinh nghiệm làm nghề detailing chuyên nghiệp, chúng tôi hiểu rằng học nghề chăm sóc xe ô tô cần nhiều hơn chỉ kỹ năng thực tế.

Định hướng nghề nghiệp đúng đắn, thay đổi tư duy làm nghề detailing chuyên nghiệp và cập nhật những cách chăm sóc xe ô tô mới sẽ giúp bạn phát triển bền vững với dịch vụ detailing.

ĐÀO TẠO DETAILING
PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
TUYỂN DỤNG DETAILING
Khóa học chăm sóc xe ô tô

Các chương trình đào tạo dành cho kỹ thuật viên chăm sóc xe,  cố vấn dịch vụ và quản lý trung tâm chăm sóc xe mới nhất.

Tin tức detailing mới nhất

Những tin tức chăm sóc xe ô tô mới nhất và các xu hướng detailing trong 5 năm tới.

Auto Detailing News
Tài liệu chăm sóc xe ô tô

Kho thư viện giáo trình chăm sóc xe ô tô, tài liệu nghề detailing và kinh nghiệm thực tế được cập nhật liên tục.

Events
Chuyển lên trên