Điều khoản và Điều kiện

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Điều khoản và Điều kiện

Thoả thuận cung cấp & sử dụng dịch vụ tại Detailing Vietnam

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_column_text]Việc sử dụng các dịch vụ của bạn (được định nghĩa bên dưới) phụ thuộc vào các thảo thuận pháp lý này (sau đây gọi là “Điều khoản” hoặc “Thỏa thuận”) giữa bạn và Detailing Vietnam LLC. (sau đây gọi là “Detailing Vietnam”, “Công ty TNHH Detailing Vietnam”, “Detailing Vietnam Academy”, “Công ty” hoặc “Chúng tôi”) là tổ chức có trụ sở tại số 571 Đường số 21, Phường An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Để sử dụng các trang web, website di động, các ứng dụng hoặc dịch vụ, hoặc những thông tin hoặc nội dung của chúng tôi hay dịch vụ ở đây (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”), bạn phải đồng ý với những Điều khoản này. Bạn có thể không sử dụng các Dịch vụ này nếu không đồng ý với các Điều khoản ở đây. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các Điều khoản ở đây, bạn không nên sử dụng Dịch vụ.

Bạn hãy đọc kỹ các Điều khoản này. Khi bạn sử dụng Dịch vụ đồng nghĩa với bạn đồng ý tất cả các Điều khoản và Điều kiện dưới đây bao gồm các Điều khoản bổ sung.

Bạn có thể không sử dụng các Dịch vụ và không chấp nhận các Điều khoản nếu: (A) Bạn chưa đủ 18 tuổi hoặc bạn chưa đủ 13 tuổi và được giám sát bởi một người chịu trách nhiệm pháp lý; (B) Bạn là người bị cấm theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam kể cả bạn là công dân của nước khác có cư trú hay không cư trú.

Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa các Điều khoản và Điều kiện này và Điều khoản của các Dịch vụ bạn sử dụng thì Điều khoản này bị mất ưu tiên.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến các Điều khoản, xin vui lòng gửi trực tiếp bất kỳ thắc mắc cho chúng tôi qua e-mail tới: support@detailingvietnam.com.

Trước khi tiếp tục, bạn nên in hoặc lưu một bản sao của các Điều khoản cho hồ sơ của bạn.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=”1. Việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]1.1 Chúng tôi có thể có các công ty con và các tổ chức hợp pháp ( “Công ty con và Liên kết”) cung cấp các dịch vụ cho bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Công ty con và Liên kết sẽ được quyền cung cấp các dịch vụ cho bạn.

1.2 Chúng tôi không ngừng cải tiến nhằm cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho người dùng của chúng tôi. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng hình thức và bản chất của các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước cho bạn.

1.3 Như một phần của sự đổi mới liên tục này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể ngừng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) cung cấp Dịch vụ (hoặc bất kỳ tính năng nào trong phạm vi Dịch vụ) cho bạn hoặc cho người dùng nói chung theo quyết định của chúng tôi, mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn có thể ngừng sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào. Bạn không cần phải thông báo cụ thể chúng tôi khi bạn ngừng sử dụng Dịch vụ.

1.4 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu chúng tôi vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài khoản của bạn, bạn có thể bị ngăn truy cập các dịch vụ, chi tiết tài khoản của bạn hoặc bất kỳ tập tin hoặc các nội dung khác có chứa trong tài khoản của bạn.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=”2. Việc sử dụng dịch vụ của bạn” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]2.1 Để truy cập Dịch Vụ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin về bản thân (như tên, địa chỉ, mật khẩu, địa chỉ e-mail, nhận dạng, và / hoặc các chi tiết liên lạc) như một phần của quá trình đăng ký cho các dịch vụ, hoặc như là một phần tiếp tục sử dụng các Dịch vụ của. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông tin đăng ký bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ luôn chính xác, đúng đắn và kịp thời.

2.2 Bạn đồng ý sử dụng các dịch vụ cho các mục đích được cho phép bởi (a) Thỏa thuận này; và (b) bất kỳ luật, quy định hoặc được thừa nhận hành hoặc nguyên tắc trong các phán quyết có liên quan (bao gồm các luật liên quan đến việc xuất dữ liệu hoặc phần mềm đến Việt Nam, Hoa Kỳ hoặc các nước khác có liên quan).

2.3 Bạn đồng ý không truy cập (hoặc cố truy cập) Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện khác ngoài thông qua các giao diện được cung cấp bởi chúng tôi. Bạn đặc biệt đồng ý không truy cập (hoặc cố truy cập) Dịch vụ thông qua bất kỳ phương tiện tự động (bao gồm cả sử dụng các kịch bản hoặc trình thu thập web).

2.4 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cản hoặc phá Dịch vụ (hoặc các máy chủ và mạng được kết nối với các dịch vụ).

2.5 Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tái tạo, nhân bản, hoặc sao chép bất kỳ phần nào của Dịch vụ cho mục đích nào.

2.6 Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm (và rằng chúng tôi không có trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào) về mọi vi phạm nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này và hậu quả (bao gồm bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại mà chúng tôi phải chịu) của bất kỳ vi phạm đó.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=”3. Mật khẩu và thông tin cá nhân của bạn” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]3.1 Bạn đồng ý và hiểu rằng bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu liên kết với bất kỳ tài khoản bạn sử dụng để truy cập các dịch vụ.

3.2 Theo đó, bạn đồng ý rằng bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho chúng tôi về tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn.

3.3 Nếu bạn biết được bất kỳ sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của bạn, bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi tại support@detailingvietnam.com[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=”4. Sự riêng tư và thông tin cá nhân của bạn” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]4.1 Để biết thông tin về các hoạt động thu thập dữ liệu, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ của chúng tôi, xin vui lòng đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi. Chính sách này giải thích cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, và bảo vệ sự riêng tư của bạn, khi bạn sử dụng các dịch vụ.

4.2 Bạn đồng ý sử dụng dữ liệu của bạn theo Chính sách bảo mật của chúng tôi.

4.3 CHÚNG TÔI KHÔNG XUẤT BẢN NỘI DUNG VÀ CÁC DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM CÁC NỘI DUNG HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU CHO TRẺ EM

4.4 Nếu bạn dưới 13 tuổi, xin vui lòng không cố gắng để sử dụng các dịch vụ hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân về bạn cho chúng tôi. Nếu chúng ta biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó càng nhanh càng tốt.

4.5 Chúng tôi khuyên rằng trẻ vị thành niên 13 tuổi trở lên yêu cầu cha mẹ cho phép trước khi gửi bất kỳ thông tin về bản thân mình cho bất cứ ai trên Internet và chúng tôi khuyến khích các bậc cha mẹ dạy con cái của họ về hoạt động sử dụng Internet an toàn.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=”5. Giao tiếp bằng điện tử” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]5.1 Khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ, hoặc gửi e-mail, tin nhắn văn bản, và thông tin liên lạc khác từ máy tính của bạn hoặc thiết bị di động để chúng tôi, bạn đang giao tiếp với chúng tôi bằng điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin điện tử từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như e-mail, văn bản, thông báo trong ứng dụng, hoặc bằng cách gửi thông báo và tin nhắn thông qua Dịch vụ. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, công bố thông tin và truyền thông khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu tương tự về giao tiếp bằng văn bản.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=”6. Đơn đặt hàng và các sản phẩm sẵn có” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]6.1 Nếu bạn muốn mua bất kỳ sản phẩm làm sẵn có thông qua Dịch vụ (mỗi lần mua như vậy, một “giao dịch”), bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin liên quan đến giao dịch của bạn bao gồm, nhưng không giới hạn, số thẻ tín dụng của bạn, ngày hết hạn của thẻ tín dụng của bạn, địa chỉ thanh toán của bạn, và vận chuyển thông tin của bạn. BẠN ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM RẰNG BẠN CÓ QUYỀN PHÁP SỬ DỤNG BẤT CỨ THẺ TÍN DỤNG (S) HOẶC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHÁC (S) sử dụng trong NỐI VỚI MỌI GIAO DỊCH. Bằng cách gửi thông tin như vậy, bạn cấp quyền cung cấp thông tin đó cho các bên thứ ba cho mục đích tạo thuận lợi cho việc hoàn thành các giao dịch do bạn bắt đầu hoặc thay cho bạn. Xác minh thông tin có thể được yêu cầu trước khi nhận hoặc hoàn thành bất kỳ giao dịch.

6.2 Tất cả các mô tả, hình ảnh, tài liệu tham khảo, tính năng, nội dung, thông số kỹ thuật, sản phẩm, và giá cả của các sản phẩm và dịch vụ được mô tả hay vẽ trên các dịch vụ có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Một số trọng lượng, biện pháp, và mô tả khác là gần đúng và chỉ được cung cấp nhằm mục đích thuận tiện. Sự bao gồm của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ trên các Dịch vụ không bao hàm hoặc đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ sẽ có sẵn.
Chúng tôi có quyền, có hoặc không có thông báo trước, để làm bất kỳ một hoặc nhiều điều sau đây: (i) hạn chế số lượng có sẵn hoặc chấm dứt bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ; (Ii) áp đặt các điều kiện về tôn vinh đối với bất kỳ phiếu giảm giá, phiếu mua hàng, mã khuyến mại, hoặc quảng cáo tương tự khác; (Iii) thanh bất kỳ người dùng từ làm hoặc hoàn thành bất kỳ hoặc tất cả các giao dịch (s); (Iv) từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ thứ tự hoặc hạn chế hoặc chấm dứt tài khoản của bạn cho bất cứ lý do, trong đó có vi phạm các điều khoản này hoặc bất kỳ của các chính sách khác; và (v) cấm bán hàng cho các đại lý và đại lý. Bạn đồng ý trả mọi chi phí có thể phát sinh bởi bạn hoặc trên danh nghĩa của bạn thông qua các dịch vụ, với mức giá (s) có hiệu lực khi các chi phí đó phát sinh bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả chi phí vận chuyển và xử lý. Ngoài ra, bạn vẫn chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản thuế nào có thể được áp dụng cho giao dịch của bạn.

6.3 Việc ghi nhận của chúng tôi về một đơn hàng có nghĩa là yêu cầu đặt hàng của bạn đã được nhận được; nó không có nghĩa là đặt hàng của bạn đã được chấp nhận hoặc vận chuyển hoặc giá hoặc sẵn có của một tệp tin đã được xác nhận. Chúng tôi làm cho một nỗ lực tận tâm để mô tả và hiển thị các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi một cách chính xác. Bất chấp những nỗ lực này, một số ít mặt hàng có thể được định giá sai, mô tả không chính xác, hoặc không có sẵn, và chúng tôi có thể gặp sự chậm trễ trong việc cập nhật thông tin về các dịch vụ và trong quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác. Kết quả là, chúng tôi không thể và không đảm bảo tính chính xác hay đầy đủ của các thông tin, bao gồm cả giá cả, hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật, tính sẵn có, và dịch vụ. Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật thông tin và sửa chữa sai sót, không chính xác, hoặc thiếu sót bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi xin lỗi vì bất cứ sự bất tiện nào. Là một phần của thủ tục vận chuyển của chúng tôi, chúng tôi xác minh sự sẵn có và giá trước khi một món hàng được vận chuyển. Nếu đúng giá của mặt hàng không thấp hơn so với giá đề ra của chúng tôi, chúng tôi sẽ tính số lượng thấp hơn và tàu bạn mục. Nếu đúng giá của mặt hàng không cao hơn so với giá đề ra của chúng tôi, nếu các mặt hàng không còn có sẵn, hoặc nếu chúng tôi xác định rằng đã có sai sót trong thông tin sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi sẽ hủy bỏ đơn đặt hàng và thông báo cho bạn hủy bỏ như vậy thông qua email.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=”7. Nội dung của người dùng” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]Khách có thể gửi nhận xét, ý kiến, và nội dung và thông tin liên lạc khác; và gửi đề nghị, ý tưởng, ý kiến, câu hỏi, hoặc các thông tin khác, miễn là bạn không:

  • vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định;
  • vi phạm hoặc vi phạm của người khác sở hữu trí tuệ, bảo mật, công khai, hoặc quyền lợi hợp pháp khác;
  • truyền bất cứ điều gì đó là bất hợp pháp, lạm dụng, quấy rối, gây hại đến danh tiếng, khiêu dâm, khiếm nhã, thô tục, khiêu dâm, hận thù, phân biệt chủng tộc, hoặc gây khó chịu;
  • gửi quảng cáo thương mại hoặc thông tin liên lạc không mong muốn hoặc trái phép, chẳng hạn như thư rác;
  • truyền tải bất kỳ phần mềm độc hại hoặc không mong muốn;
    rỗi, quấy rối, phỉ báng hoặc gây tổn hại cho cá nhân khác;
  • mạo danh hoặc xuyên tạc của bạn với người khác;
  • sử dụng bất kỳ phương tiện để “scrape,” “crawl,” hay“spider” bất kỳ trang Web chứa trong Dịch vụ (mặc dù chúng ta có thể cho phép các nhà khai thác của các công cụ tìm kiếm công cộng sử dụng nhện để vật liệu chỉ số cho mục đích duy nhất của việc tạo ra các chỉ số tìm kiếm được công bố công khai của các tài liệu, nhưng không lưu trữ hoặc lưu trữ các tài liệu đó, với điều kiện chúng tôi có quyền thu hồi những trường hợp ngoại lệ); hoặc là
  • cản trở hoặc phá rối dịch vụ.

Bạn đồng ý rằng bằng cách gửi thông tin hoặc nội dung trình như vậy là không bí mật cho tất cả các mục đích. Nếu bạn làm đăng nội dung hoặc gửi tài liệu, và trừ khi chúng tôi chỉ ra cách khác, bạn cấp cho chúng ta một không độc quyền, miễn phí, vĩnh viễn, không thể thu hồi, và đầy đủ giấy quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, biểu diễn, dịch thuật, tạo dẫn xuất hoạt động từ, phân phối, và hiển thị nội dung như trên toàn thế giới trong phương tiện truyền thông nào. Bạn cho phép chúng ta và người tái cấp phép của chúng tôi quyền sử dụng tên mà bạn gửi trong kết nối với nội dung như vậy. Bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền liên quan đến nội dung mà bạn đăng; mà nội dung là chính xác; rằng việc sử dụng các nội dung mà bạn cung cấp không vi phạm các Điều khoản và sẽ không gây tổn thương cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức; và rằng bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi để tất cả các khiếu nại phát sinh từ nội dung bạn cung cấp. Chúng tôi có quyền nhưng không phải nghĩa vụ giám sát và chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất cứ hoạt động hoặc nội dung. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung bài viết của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=” 8. Sở hữu độc quyền ” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]Các thông tin và các tài liệu được cung cấp trên hoặc thông qua Dịch vụ, bao gồm bất kỳ nội dung, dữ liệu, văn bản, thiết kế, đồ họa, hình ảnh, hình ảnh, minh họa, âm thanh và video clip, logo, biểu tượng và liên kết (gọi chung là “Tài liệu”) được sở hữu độc quyền bởi chúng tôi hoặc cấp giấy phép, và được dành để giáo dục và thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cung cấp hoặc được mô tả trên các dịch vụ. Tuỳ thuộc vào ý thích của bạn với những điều khoản, bạn có thể sử dụng các liệu, chỉ để sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn, miễn là bạn không loại bỏ bất kỳ bản quyền hoặc quyền sở hữu khác chứa trong đó. Tuỳ thuộc vào ý thích của bạn với những điều khoản, chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép hạn chế sử dụng các dịch vụ và vật liệu cho chỉ sử dụng cá nhân của bạn; miễn là bạn có thể không sử dụng, sao chép, sửa đổi, trưng bày, trình diễn công khai, phân phối, tạo ra sản phẩm phái sinh hoặc phá hoại bất kỳ biện pháp công nghệ kiểm soát hiệu quả truy cập vào các dịch vụ và / hoặc liệu trong bất kỳ cách nào bao gồm nhưng không giới hạn, bởi tay hoặc tự động thiết bị hay quy trình, với mục đích nào. Mặc dù có bất cứ điều gì trái ngược ở đây, tất cả các quyền lợi không được cấp cụ thể trong giấy phép nêu trên sẽ được bảo lưu và vẫn luôn luôn với chúng tôi. Sử dụng các dịch vụ và vật liệu cho bất kỳ mục đích nào khác hơn khi được cho phép trong các điều khoản này là một sự vi phạm bản quyền của chúng tôi và các quyền sở hữu khác, và bị nghiêm cấm.

Các thông tin và các tài liệu được cung cấp trên hoặc thông qua Dịch vụ, bao gồm bất kỳ nội dung, dữ liệu, văn bản, thiết kế, đồ họa, hình ảnh, hình ảnh, minh họa, âm thanh và video clip, logo, biểu tượng và liên kết (gọi chung là “Tài liệu”) được sở hữu độc quyền bởi chúng tôi hoặc cấp giấy phép, và được dành để giáo dục và thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cung cấp hoặc được mô tả trên các dịch vụ.

Các thương hiệu, logo, nhãn hiệu dịch vụ hiển thị trên các dịch vụ (gọi chung là “Thương hiệu”) được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và đăng ký của chúng tôi và các nhà quảng cáo của chúng tôi, cấp phép, nhà cung cấp và những người khác. Các Thương hiệu thuộc sở hữu của chúng tôi, dù đã đăng ký hay chưa đăng ký, có thể không được sử dụng trong kết nối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ không được cung cấp bởi chúng tôi, trong bất cứ cách nào có thể gây nhầm lẫn với khách hàng, hoặc trong bất cứ cách nào coi thường chúng ta. Không có nội dung về các dịch vụ nên được hiểu là cho phép, khai, ngăn cấm hay cách khác, bất kỳ giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ thương hiệu mà không được sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi, người cấp giấy phép hoặc các nhà cung cấp của chúng tôi, hoặc các chủ sở hữu của bên thứ ba của bất kỳ thương hiệu như vậy. Lạm dụng bất kỳ nhãn hiệu hàng hoá bị cấm, và chúng tôi sẽ tích cực thực thi các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi trong Thương hiệu như vậy, bao gồm cả thông qua thủ tục tố tụng dân sự và hình sự.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=”9. Chấm dứt” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]Điều khoản này sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt theo các điều khoản của nó. Chúng tôi có quyền chấm dứt ngay những điều khoản, và / hoặc truy cập và sử dụng Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào trong đó, bất cứ lúc nào và vì lý do nào, có hoặc không có nguyên nhân, bao gồm nhưng không giới hạn lặp đi lặp lại thông tin đăng trái phép các tác phẩm có bản quyền . Khi chấm dứt Điều khoản này, quyền của bạn để sử dụng các dịch vụ sẽ chấm dứt ngay lập tức, và bạn phải tiêu diệt tất cả các vật liệu thu được từ các dịch vụ và tất cả các bản sao. Bạn đồng ý rằng bất kỳ việc chấm dứt quyền truy cập của bạn hoặc sử dụng các dịch vụ có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước, và rằng chúng ta ngay lập tức có thể tắt hoặc xóa mật khẩu và tên người dùng, và tất cả các thông tin có liên quan và các tập tin liên kết với chúng, và / hoặc cấm bất kỳ truy cập thêm thông tin hoặc các tập tin như vậy. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền truy cập vào dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin hoặc các tập tin như vậy, và không được yêu cầu để làm cho thông tin hoặc các tập tin như vậy có sẵn cho bạn sau khi chấm dứt như vậy.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=”10. Miễn trừ các trách nhiệm bảo hành” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]Chúng tôi không thể và không đại diện hoặc bảo đảm rằng các dịch vụ hoặc máy chủ của chúng tôi sẽ không có lỗi, không bị gián đoạn, miễn phí truy cập trái phép (bao gồm cả hacker bên thứ ba hoặc tấn công từ chối dịch vụ), hoặc nếu không đáp ứng yêu cầu của bạn.

CÁC DỊCH VỤ VÀ TẤT CẢ THÔNG TIN, NỘI DUNG, VẬT, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA NGƯỜI DÙNG HOĂC LÀM SẴN VỚI BẠN QUA CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI Mỹ “NHƯ LÀ”, “NHƯ SẴN CÓ”, KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO HÀNH LOẠI NÀO CŨNG ĐƯỢC. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ, CHÍNH XÁC HOẶC HOÀN THIỆN CỦA NHỮNG THÔNG TIN, NỘI DUNG HAY VẬT LIỆU CÁC DỊCH VỤ, HOẶC EMAIL GỬI TỪ CHÚNG TÔI LÀ MIỄN MALWARE HAY HẠI CÁC THÀNH PHẦN. BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ LÀ SỰ RỦI RO RIÊNG BẠN. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ TỔN HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA CHÚNG BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, TỔN HẠI VÀ QUẢ THIỆT HẠI, TRỪ KHI ĐỊNH TẠI VIẾT. MỞ RỘNG ĐẦY ĐỦ THEO LUẬT PHÁP, TRỪ NÊU RÕ RÀNG Ở ĐÂY, CHÚNG TÔI TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ ĐẠI DIỆN VÀ BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ VÀ NỘI DUNG CỦA CHÚNG, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI VÀ PHÙ HỢP VỚI MỘT CỤ MỤC ĐÍCH HAY SỬ DỤNG.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=”11. Giới hạn trách nhiệm” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CHÚNG TÔI HOẶC CHÚNG TÔI CÔNG TY CON, CÁC CHI NHÁNH, NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, HOẶC ĐẠI LÝ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI HOẶC PHÁT SINH TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ. ĐÂY LÀ GIỚI HẠN TOÀN DIỆN VỀ TRÁCH NHIỆM LÀ ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ MẤT MÁT VÀ THIỆT HẠI NÀO (DÙ CHUNG, ĐẶC BIỆT, HẬU QUẢ, NGẪU NHIÊN, ĐIỂN HÌNH BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT DỮ LIỆU, THU NHẬP HAY LỢI NHUẬN), DÙ TRONG HỢP ĐỒNG HOẶC LỖI NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN HOẶC NÊN BIẾT VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI NHƯ VẬY. VIỆC CUNG CẤP NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CÓ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM, TỪ CHỐI BẢO ĐẢM HOẶC LOẠI TRỪ CÁC THIỆT HẠI LÀ THỎA THUẬN CÁC RỦI RO THEO THỎA THUẬN GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI. CUNG CẤP NÀY LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG CỦA CƠ SỞ GIAO KÈO MUA BÁN GIỮA BẠN VÀ CHÚNG TÔI. CÁC GIỚI HẠN TRONG PHẦN NÀY SẼ ÁP DỤNG NGAY CẢ NẾU MỌI GIẢI PHÁP KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT CỦA (S). NẾU BẠN KHÔNG HÀI LÒNG VỚI DỊCH VỤ, NỘI DUNG NẠI, HOẶC NHỮNG ĐIỀU KHOẢN, BẠN CHỊU TRÁCH NHIỆM KHẮC PHỤC HOẶC NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ. BẠN NHẬN THỨC RẰNG BẠN SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ LÀ SỰ RỦI RO RIÊNG BẠN. LUẬT ÁP DỤNG CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRÊN, SO GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM NÀY CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN, VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ QUYỀN BỔ SUNG[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=” 12. Bồi thường” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]12.1 Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và vô hại công ty của chúng tôi, cùng với các công ty con của chúng tôi, các chi nhánh, các nhà thầu độc lập, các nhà cung cấp dịch vụ và tư vấn, và mỗi người trong số các giám đốc, nhân viên và đại lý của bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, chi phí, công nợ và chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, các khoản phí luật sư hợp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ nội dung bạn gửi, lưu trữ hoặc truyền theo cách khác trên hoặc thông qua Dịch vụ, hoặc việc bạn sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thực tế hoặc đe dọa phù hợp, nhu cầu hay khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến nội dung, hành vi của bạn, việc bạn vi phạm Thoả thuận này hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=”13. Giải quyết tranh chấp và Miễn trừ trách nhiệm” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]13.1 Tất cả các tranh chấp giữa bạn và chúng tôi phát sinh hoặc liên quan đến: (a) Hiệp định này; (B) Dịch vụ; (C) bất kỳ quảng cáo hoặc khuyến mại liên quan đến Hiệp định này hoặc các dịch vụ; (D) Các giao dịch effectuated thông qua dịch vụ này; (E) bất kỳ sử dụng các trang web của chúng tôi; hoặc (f) các mối quan hệ đó là kết quả của Hiệp định này (bao gồm cả mối quan hệ với các bên thứ ba không tham gia vào Hiệp định này) sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc cá nhân theo quy định của Hiệp hội của Việt Trọng tài cho tranh chấp của người tiêu dùng liên quan tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam . BẠN SẼ KHÔNG THAM GIA MỘT PHIÊN TÒA CÔNG CHÚNG HOẶC TRỌNG TÀI CÔNG CHÚNG CHO MỌI KHIẾU NẠI ĐƯỢC BẢO THEO THỎA THUẬN NÀY. Nếu từ bỏ vụ kiện tập thể này được tìm thấy là không thể thực hiện trong một trường hợp cụ thể, sau đó thỏa thuận trọng tài này sẽ vô hiệu trong trường hợp đó. Hiệp định này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kể điều này, bạn đồng ý rằng chúng tôi vẫn được phép áp dụng các biện pháp ngăn chặn (hoặc một loại tương đương pháp pháp lý khẩn) ở bất cứ quyền hạn. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi điều khoản giải quyết tranh chấp này, nhưng những thay đổi đó sẽ không áp dụng đối với các tranh chấp nộp trước ngày có hiệu lực của việc sửa đổi. Quy định này sẽ tồn tại chấm dứt quyền của bạn để sử dụng các dịch vụ.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=”14. Luật bảo vệ bản quyền tác giả” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]Chính sách của chúng tôi là để đáp ứng với thông báo về vi phạm tuân theo Luật bảo vệ bản quyền tác giả ( “DMCA”). Vi phạm bản quyền được tìm thấy trên các dịch vụ có thể được xác định và loại bỏ thông qua quá trình của chúng tôi được liệt kê dưới đây, và bạn đồng ý tuân theo quá trình như vậy trong trường hợp bạn đang tham gia vào bất kỳ khiếu nại về việc vi phạm quyền tác giả mà DMCA thể được áp dụng.

Nếu bạn tin vào đức tin tốt mà công việc của bạn đã được sao chép trong một cách vi phạm bản quyền, xin vui lòng cung cấp cho đại lý bản quyền của chúng tôi các thông tin bằng văn bản quy định dưới đây. Xin lưu ý rằng thủ tục này là độc quyền thông báo cho chúng tôi rằng liệu có bản quyền của bạn đã bị vi phạm. Chúng tôi không và sẽ không thực hiện bất kỳ quyết định pháp lý về tính hợp lệ của khiếu nại vi phạm hoặc phòng thủ có thể yêu cầu bồi thường. Khi một thông báo rõ ràng và hợp lệ được nhận được theo các nguyên tắc được quy định dưới đây, chúng tôi sẽ phản ứng bằng cách hoặc là lấy xuống nội dung vi phạm hoặc ngăn chặn truy cập vào nó. Chúng tôi có thể liên hệ với các nhà cung cấp thông báo để yêu cầu thêm thông tin. Theo DMCA, chúng tôi được yêu cầu phải thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho người dùng đã đăng nội dung vi phạm ( “Bị cáo buộc người vi phạm”). Những người vi phạm bị cáo buộc được cho phép theo luật để gửi cho chúng tôi thông báo phản hồi. Thông báo và phản thông báo là thông báo hợp pháp khác biệt với các hoạt động thường xuyên hoặc thông qua Dịch vụ. Chúng tôi có thể xuất bản hoặc chia sẻ với các bên thứ ba tuỳ ý của chúng tôi (ngoài sản xuất chúng theo một trát tòa hoặc yêu cầu khám phá bản pháp luật khác). Người đưa ra một thông báo sai hoặc gian lận hoặc phản thông báo có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo DMCA, bao gồm cả chi phí và phí luật sư. Bất kỳ người nào là không chắc chắn về việc liệu có vi phạm bản quyền tổ chức bởi người đó hoặc một bên thứ ba nên liên hệ với một luật sư.

Để nộp đơn thông báo DMCA, chủ sở hữu quyền tác giả phải gửi một lá thư viết bằng cách chỉ thư thường. Chúng tôi có quyền bỏ qua một thông báo rằng không tuân thủ DMCA, và chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc phải, trả lời thông báo không tuân thủ.

Một thông báo DMCA phải:

(A) Xác định cụ thể các tác phẩm (s) cho rằng đã bị vi phạm (ví dụ, “tác phẩm của tôi là hình ảnh xuất hiện ở [danh sách vị trí nơi mà vật liệu được đặt].”);
(B) Xác định các nội dung mà một chủ sở hữu quyền tác giả tuyên bố là vi phạm bản quyền. Chủ sở hữu quyền tác giả phải cung cấp đủ thông tin để cho phép chúng tôi xác định vị trí các mặt hàng trên các Dịch vụ. Chủ sở hữu quyền tác giả phải cung cấp ảnh chụp màn hình rõ ràng của các vật liệu bị cáo buộc vi phạm cho mục đích nhận dạng duy nhất. Các thông tin được cung cấp nên càng chi tiết càng tốt;
(C) Cung cấp đầy đủ thông tin để cho phép chúng tôi liên hệ với chủ sở hữu quyền tác giả trực tiếp: tên, địa chỉ đường phố, số điện thoại và email (nếu có);
(D) Nếu có sẵn, cung cấp đầy đủ thông tin để cho phép chúng tôi để thông báo cho người vi phạm bị cáo buộc (địa chỉ email ưa thích);
(E) Bao gồm các tuyên bố sau: “Tôi có một niềm tin tưởng rằng việc sử dụng các vật liệu theo cách bị khiếu nại là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý, hoặc pháp luật”;
(F) Bao gồm các tuyên bố sau: “Tôi xin chịu phạt về tội khai man, rằng những thông tin trong thông báo là chính xác và tôi là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền được cho là bị vi phạm “;
(G) Được ký kết; và
(H) Hãy gửi đến DMCA chỉ định đại lý của chúng tôi tại địa chỉ sau:
Công ty TNHH Detailing Vietnam
571 Đường 21, Phường An Phú, Quận 2.
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=”15. Quảng cáo” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]15.1 Một số Dịch vụ được hỗ trợ bởi doanh thu quảng cáo và có thể hiển thị quảng cáo và các chương trình khuyến mãi. Để giúp cho các quảng cáo có liên quan và hữu ích cho bạn, chúng tôi có thể phục vụ quảng cáo dựa trên các thông tin chúng tôi thu thập từ bạn hoặc liên quan đến sự tương tác của bạn trên trang web của chúng tôi. Xem Chính sách Bảo mật. Những quảng cáo có thể nhắm đến nội dung của các thông tin được lưu trữ trên Dịch Vụ, các truy vấn được thực hiện thông qua các dịch vụ hoặc các thông tin khác.

15.2 Cách thức, chế độ và phạm vi quảng cáo của chúng tôi trên các dịch vụ có thể thay đổi mà không cần thông báo cụ thể cho bạn.

15.3 cho chúng tôi trao cho bạn quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt quảng cáo như vậy trên các Dịch vụ.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=”16. Các nội dung khác” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]16.1 Các Dịch vụ có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web bên thứ ba web, dịch vụ, sản phẩm, nội dung hoặc tài nguyên. Chúng tôi có thể không kiểm soát các trang web bên thứ ba hoặc các nguồn lực được cung cấp bởi các công ty hoặc người khác ngoài chúng ta.

16.2 Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự sẵn có của bất cứ liên kết đó hoặc như bên ngoài các trang web bên thứ ba, các dịch vụ, sản phẩm, nội dung hoặc tài nguyên, và không xác nhận bất kỳ quảng cáo như vậy, các sản phẩm hoặc các vật liệu khác.

16.3 Bạn công nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn như là một kết quả của sự sẵn có của những người bên ngoài các trang web bên thứ ba, các dịch vụ, sản phẩm, nội dung hoặc tài nguyên, hoặc là kết quả của bất kỳ sự phụ thuộc được bạn đặt vào sự hoàn chỉnh, chính xác hoặc sự tồn tại của bất kỳ quảng cáo, sản phẩm hoặc vật liệu khác vào, hoặc có sẵn từ, siêu liên kết, các trang web hoặc tài nguyên của chúng tôi.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=” 17. Quy định cho bốc thăm trúng thưởng, cuộc thi và trò chơi” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]17.1 Ngoài các điều khoản, bất kỳ rút thăm trúng thưởng, các cuộc thi, trò chơi hoặc chương trình khuyến mãi tương tự (gọi chung là “Khuyến Mãi”) đã có sẵn thông qua các dịch vụ có thể được điều chỉnh bởi các quy tắc cụ thể được tách biệt với các Điều khoản. Bằng cách tham gia vào bất kỳ khuyến mãi như vậy, bạn sẽ trở thành đối tượng cho những quy tắc, mà có thể thay đổi từ các điều khoản và điều kiện đặt ra ở đây. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại bất cứ quy định cụ thể đối với một khuyến mãi đặc biệt, trong đó sẽ được liên kết từ khuyến mãi như vậy, và xem lại chính sách bảo mật của chúng tôi trong đó, ngoài các Điều khoản, điều chỉnh bất kỳ thông tin mà bạn gửi vào kết nối với các hoạt động như vậy. Trong phạm vi quy định như vậy mâu thuẫn với các Điều khoản, quy định như vậy sẽ kiểm soát đối với các khuyến mãi đặc biệt với.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=”18. Kết nối, di động” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]18.1 Phí dịch vụ di động và thuế có thể áp dụng cho bất kỳ liệu bạn truy cập từ các dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ phụ phí bạn phải trả từ điện thoại di động hoặc dịch vụ Internet cung cấp dịch vụ của bạn như là một kết quả của việc sử dụng các dịch vụ. Đối với các phiên bản điện thoại di động hoặc các ứng dụng, giá thông thường các hãng của bạn ‘và lệ phí, bao gồm cả tin nhắn văn bản và phí dữ liệu có thể áp dụng với việc bạn sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp bạn thay đổi hoặc tắt số điện thoại di động của bạn, bạn sẽ cố gắng cập nhật thông tin tài khoản của bạn trong vòng 48 giờ để đảm bảo rằng thông điệp của bạn không được gửi đến người mua lại số cũ.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=”19. Thay đổi liên quan đến thỏa thuận này” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]19.1 Chúng tôi có thể thực hiện thay đổi đối với Hiệp định này theo thời gian.

19.2 Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng các Dịch vụ sau ngày Hiệp định này đã thay đổi, sử dụng của bạn là chấp nhận thỏa thuận được cập nhật.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=”19. Thay đổi liên quan đến Thỏa thuận này” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]20.1 Điều khoản tạo thành thỏa thuận pháp lý toàn giữa bạn và chúng tôi và phối việc sử dụng các dịch vụ (nhưng không bao gồm bất kỳ dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn theo một thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt), và hoàn toàn thay thế mọi thoả thuận trước đó giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Dịch vụ.

20.2 Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các thông báo, bao gồm cả những người liên quan đến sự thay đổi của Thỏa thuận này, qua email, thư thông thường hoặc đăng trên các dịch vụ bao gồm cả bằng cách cập nhật các Điều khoản. Bạn đồng ý để nhận được e-mail từ chúng tôi, trong đó có thể bao gồm thương mại e-mail.

20.3 Bạn đồng ý rằng nếu chúng ta không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền pháp lý hoặc biện pháp khắc phục có trong Thỏa thuận này (hoặc chúng tôi có hưởng lợi theo luật pháp), điều này sẽ không được xem là một sự từ bỏ chính thức các quyền của chúng tôi và rằng những quyền hoặc biện pháp vẫn sẽ có sẵn cho chúng ta.

20.4 Nếu bất kỳ tòa án của pháp luật, có quyền phán xét để quyết định về vấn đề này, rằng bất kỳ điều khoản của Thỏa thuận này là không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ được gỡ bỏ từ Thỏa thuận này mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của Thỏa thuận này. Các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực và được thi hành.

20.5 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mỗi thành viên của nhóm các công ty mà chúng ta là cha mẹ hoặc liên kết sẽ là bên hưởng lợi thứ ba của Thỏa thuận này và các công ty khác sẽ được quyền trực tiếp thực thi và dựa vào, bất kỳ điều khoản của Thỏa thuận này mà ban một lợi ích (hoặc quyền có lợi) cho họ. Khác hơn này, không có người hoặc công ty khác là bên hưởng lợi thứ ba của Thỏa thuận này.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_custom_heading font_size=”25px” align=”left” line_height=”50px” text=”20. Các thỏa thuận pháp lý chung” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:300%20light%20regular%3A300%3Anormal”][vc_column_text]20.1 Điều khoản tạo thành thỏa thuận pháp lý toàn giữa bạn và chúng tôi và phối việc sử dụng các dịch vụ (nhưng không bao gồm bất kỳ dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn theo một thỏa thuận bằng văn bản riêng biệt), và hoàn toàn thay thế mọi thoả thuận trước đó giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Dịch vụ.

20.2 Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các thông báo, bao gồm cả những người liên quan đến sự thay đổi của Thỏa thuận này, qua email, thư thông thường hoặc đăng trên các dịch vụ bao gồm cả bằng cách cập nhật các Điều khoản. Bạn đồng ý để nhận được e-mail từ chúng tôi, trong đó có thể bao gồm thương mại e-mail.

20.3 Bạn đồng ý rằng nếu chúng ta không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền pháp lý hoặc biện pháp khắc phục có trong Thỏa thuận này (hoặc chúng tôi có hưởng lợi theo luật pháp), điều này sẽ không được xem là một sự từ bỏ chính thức các quyền của chúng tôi và rằng những quyền hoặc biện pháp vẫn sẽ có sẵn cho chúng ta.

20.4 Nếu bất kỳ tòa án của pháp luật, có quyền phán xét để quyết định về vấn đề này, rằng bất kỳ điều khoản của Thỏa thuận này là không hợp lệ, thì điều khoản đó sẽ được gỡ bỏ từ Thỏa thuận này mà không ảnh hưởng đến phần còn lại của Thỏa thuận này. Các điều khoản còn lại của Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực và được thi hành.

20.5 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mỗi thành viên của nhóm các công ty mà chúng ta là cha mẹ hoặc liên kết sẽ là bên hưởng lợi thứ ba của Thỏa thuận này và các công ty khác sẽ được quyền trực tiếp thực thi và dựa vào, bất kỳ điều khoản của Thỏa thuận này mà ban một lợi ích (hoặc quyền có lợi) cho họ. Khác hơn này, không có người hoặc công ty khác là bên hưởng lợi thứ ba của Thỏa thuận này.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]Điều khoản và Điều kiện có hiệu lực từ ngày: 20/12/2016.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll to top
error: Please ask for our copyright!