How we do our detailing service

Have a question?

1-800-64-64-91

NGUYÊN TẮC CUNG CẤP DỊCH VỤ DETAILING

Đây là nguyên tắc cơ bản, quy định cách thức cung cấp dịch vụ đến khách hàng của team làm dịch vụ detailing DVSD (Detailing Vietnam Service Department)

TẬP TRUNG

FOCUS

TINH GỌN

LEAN

MỤC TIÊU

Mục tiêu rõ ràng và trong khả năng

TEAM WORK

Phát huy tối đa sức mạnh tập thể

TIẾN ĐỘ

Thời gian làm việc chặt chẽ

PHÂN CÔNG

Quyền lợi và Trách nhiệm cụ thể

PHÁT TRIỂN

Team làm dịch vụ detailing của Công ty TNHH Detailing Vietnam – Detailing Vietnam Service Department (DVSD) đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của Detailing Vietnam. Do vậy, DVSD đưa ra các hướng dẫn và nguyên tắc cơ bản giúp cho các hoạt động của bộ phận bên trong DVSD có thể hoạt động hiệu quả nhất.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Các giá trị của dịch vụ detailing mà chúng tôi cam kết với khách hàng

QUALITY

Chất lượng dịch vụ ổn định là cam kết của chúng tôi với khách hàng

REDUCE EFFORT

Dịch vụ của chúng tôi giúp khách hàng giảm công sức chăm sóc chiếc xe của họ thông qua các giải pháp mà chúng tôi đem lại

FUN

Thành quả của chúng tôi chính là niềm vui cho khách hàng và cũnng chính là niềm vui của bản thân

QUY ĐỊNH

DVSD đảm bảo rằng các quy định của chúng tôi được đưa dựa trên sự cân nhắc đầy đủ các thông tin và đã được chứng minh trong thực tế rằng lợi ích đem lại vượt trội so với những hạn chế của nó.

Một gói dịch vụ được cung cấp cho khách hàng sử dụng phải đảm bảo rằng các lợi ích của gói dịch vụ đó hoàn toàn vượt xa so với rủi ro có thể xuất hiện.

HOW WE DECIDE our detailing service

quy trình

DVSD tuân thủ các bước trong cách thức triển khai bất kì gói dịch vụ nào đến tay khách hàng sử dụng đều trải qua quy trình thực hiện gồm 5 bước. Chúng tôi liên tục theo dõi và điều chỉnh các dịch vụ này theo sự phát triển của thị trường.

How we process detailing service
Scroll to top
error: Please ask for our copyright!