KHÓA HỌC
KỸ THUẬT TƯ VẤN DỊCH VỤ DETAILING

ỨNG DỤNG BỘ TOOLKIT
"Dịch vụ detailing chỉ được xem là thành công khi người tư vấn biết đúng điểm chạm của khách hàng."
RANDY NGUYEN
FOUNDER
KHOA HOC KY THUAT TU VAN DICH VU DETAILING

Tư vấn dịch vụ detailing cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại workshop đòi hỏi người tư vấn có hiểu biết tổng quan về dịch vụ đang cung cấp cũng như khả năng đáp ứng phù hợp nhất với khách hàng sử dụng. Đó là lý do mà Detailing Vietnam đưa ra các công cụ này. 

Chúng tôi đã đúc kết các kiến thức và kinh nghiệm thực tế tại workshop của Detailing Vietnam để đưa ra bộ Toolkit này. Đội ngũ tư vấn viên của chúng tôi đã áp dụng thành công trong công việc tư vấn dịch vụ hàng ngày tại workshop, bao gồm ở tất cả các giai đoạn của Quy trình tư vấn dịch vụ detailing.

MỤC TIÊU

Đây là những công cụ mà người tư vấn có thể áp dụng vào thực tế  một cách linh hoạt trong các tình huống khác nhau, từ tình huống đơn giản đến các tình huống phức tạp. 

BƯỚC 1 - CHUẨN BỊ
KY-THUAT-TU-VAN-DICH-VU---CHUAN-BI
GIAI ĐOẠN NÀY CÓ 4 KHÓA HỌC
 • Cấp độ áp dụng: cấp độ A – Người mới bắt đầu
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Yêu cầu tính toán: Đơn giản
 • Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp: Không yêu cầu
 • Mức độ khó: 1/5
 • Kênh tư vấn hiệu quả nhất: Tư vấn gián tiếp
 • Loại tình huống: Thỏa thuận về giá cố định (giá sẵn có)
 • Cấp độ áp dụng: cấp độ A – Người mới bắt đầu
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Không yêu cầu
 • Yêu cầu tính toán: Đơn giản
 • Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp: Không yêu cầu
 • Mức độ khó: 1/5
 • Kênh tư vấn hiệu quả nhất: Tư vấn gián tiếp
 •  Loại tình huống: Thỏa thuận về giá không cố định (giá không sẵn có)
 • Cấp độ áp dụng: cấp độ B – Người tự làm việc độc lập
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm tư vấn dịch vụ detailing thực tế
 • Yêu cầu tính toán: Trung bình
 • Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp trung bình khá
 • Mức độ khó: 3/5
 • Kênh tư vấn hiệu quả nhất: Tư vấn trực tiếp
 • Loại tình huống: Thỏa thuận về giá cố định và giá không cố định
 • Cấp độ áp dụng: cấp độ C – Người làm việc thuần thục
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm tư vấn dịch vụ detailing thực tế
 • Yêu cầu tính toán: Trung bình
 • Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp tốt
 • Mức độ khó: 5/5
 • Kênh tư vấn hiệu quả nhất: Tư vấn trực tiếp
 • Loại tình huống: Thỏa thuận về tất cả phạm vi gói dịch vụ detailing
BƯỚC 2 - PHÂN TÍCH
GIAI ĐOẠN NÀY BẠN CÓ TOOLKIT FREE
 • Cấp độ áp dụng: cấp độ B – Người tự làm việc độc lập
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm tư vấn dịch vụ detailing thực tế
 • Yêu cầu phân tích: Cơ bản
 • Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp tốt
 • Mức độ khó: 3/5
 • Kênh tư vấn hiệu quả nhất: Tư vấn trực tiếp
 • Loại tình huống: Thỏa thuận về tất cả phạm vi gói dịch vụ detailing 
BƯỚC 3 - PHẢN HỒI
KY-THUAT-TU-VAN-DICH-VU---PHAN-HOI
GIAI ĐOẠN NÀY BẠN CÓ TOOLKIT FREE​
 • Cấp độ áp dụng: cấp độ B – Người tự làm việc độc lập
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm tư vấn dịch vụ detailing thực tế
 • Yêu cầu phân tích: Cơ bản
 • Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp trung bình khá
 • Mức độ khó: 3/5
 • Kênh tư vấn hiệu quả nhất: Tư vấn trực tiếp
 • Loại tình huống: Giải đáp các thắc mắc về gói dịch vụ detailing 
 • Cấp độ áp dụng: cấp độ B – Người tự làm việc độc lập
 • Yêu cầu kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm tư vấn dịch vụ detailing thực tế
 • Yêu cầu phân tích: Cơ bản
 • Yêu cầu về kỹ năng giao tiếp: Có kỹ năng giao tiếp trung bình khá
 • Mức độ khó: 3/5
 • Kênh tư vấn hiệu quả nhất: Tư vấn trực tiếp
 • Loại tình huống: Giải đáp các thắc mắc về gói dịch vụ detailing 

BẠN CẦN TƯ VẤN VỀ KHÓA HỌC PHÙ HỢP ?

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG HỖ TRỢ BẠN

Scroll to top
error: Please ask for our copyright!