PHÁT TRIỂN BẢN THÂN

Bên cạnh các kỹ năng chuyên môn khi làm dịch vụ chăm sóc xe ô tô nói chung và khi làm dịch vụ detailing nói riêng thì kỹ thuật viên cũng cần bổ sung những kỹ năng mềm quan trọng. Đây là những kỹ năng không thể thiếu khi detailer tham gia nghề nghiệp. 
Chương trình này được giới thiệu nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng ngày càng khắt khe của Nhà tuyển dụng khi lựa chọn các detailer tài năng.

"LEARN - TRAIN - DEVELOP YOURSELF"
RANDY NGUYEN
FOUNDER
PHÁT TRIỂN BẢN THÂN DETAILER

HƯỚNG TƯ VẤN

Hướng tư vấn là hướng đi dành cho các bạn muốn phát triển bản thân theo định hướng tiếp xúc với khách hàng nhằm phát huy lợi thế về giao tiếp và bán hàng.

HƯỚNG QUẢN LÝ

Hướng quản lý là hướng đi dành cho các bạn muốn phát triển bản thân theo định hướng kiểm soát và quản lý công việc chuyên môn hàng ngày tại workshop.

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

LẬP KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC

QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC

QUẢN LÝ RỦI RO VẬN HÀNH

BẠN CẦN TƯ VẤN KHÓA HỌC PHÙ HỢP ?

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG HỖ TRỢ BẠN

Chuyển lên trên