Phần mềm quản lý khách hàng và hóa đơn SmartBill

[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”4398″ alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][vc_column_text]Phần mềm quản lý khách hàng và hóa đơn SmartBill là phầm mềm quản lý khách hàng và hóa đơn dựa trên nền tảng web.  Với SmartBill, người dùng có thể quản lý dữ liệu khách hàng, trao đổi với khách hàng, quản lý dòng tiền, xuất hóa đơn và gửi hóa đơn trực tiếp đến khách hàng.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vsc-section-title title=”Quản lý thông tin khách hàng“][/vsc-section-title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2”][vc_column_text]Thông tin khách hàng là cơ sở dữ liệu quan trọnh nhất của mỗi tổ chức. SmartBill  giúp bạn thu thập và tổng hợp thông tin của khách hàng nhanh chóng và hiệu quả nhất[/vc_column_text][vc_column_text]

 • Nhật ký hoạt động giao dịch của khách hàng, các bảng chào giá, bảng chi tiết cuộc gọi…
 • Tạo và gửi hóa đơn cho khách hàng
 • Cổng đăng nhập cho khách hàng
 • Gửi tài liệu mã hóa đến khách hàng với các đường dẫn riêng đã bảo mật
 • Tạo các lệnh giao dịch hoặc đơn đặt hàng cho sản phẩm của bạn. Các thông tin chi tiết liên quan đến lệnh giao dịch và đơn hàng được hiển thị đầy đủ ở tài khoản của khách hàng
 • Tạo báo giá, ước tính giá sơ bộ cho khách hàng
 • Gửi email cho khách hàng
 • Tạo hồ sơ riêng cho khách hàng với thông tin và hình ảnh đại diện
 • Lưu trữ chi tiết giao dịch và nhật ký giao dịch cho từng khách hàng
 • Gửi thông báo đến khách hàng

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”4399″ alignment=”center” onclick=”link_image”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vsc-section-title title=”Quản lý giao dịch“][/vsc-section-title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2”][vc_column_text]Các giao dịch giữa bạn và khách hàng hoặc giữa bạn và nhà cungc ấp đóng vai trò quan trọng trong công việc hàng ngày. SmartBill giúp ghi nhận và lưu trữ thông tin các giao dịch một cách chi tiết và đầy đủ trong tài khoản và sổ kế toán.[/vc_column_text][vc_column_text]

 • Quản lý doanh thu và chi phí
 • Gửi file kèm chi tiết giao dịch
 • Liệt kê các giao dịch của khách hàng
 • Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng và tiền mặt
 • Tạo báo cáo giao dịch hàng ngày
 • Tạo báo cáo và biểu đồ dòng tiền trên bảng điều khiển
 • So sánh thu và chi trên cùng biểu đồ
 • Lưu trữ các giao dịch kèm hóa dơn giao dịch
 • Tạo mục tiêu bán hàng và hoàn thành mục tiêu bán hàng đó
 • Lập các báo cáo tổng kết

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”4400″ alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_empty_space][vc_single_image image=”4401″ alignment=”center” onclick=”link_image”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vsc-section-title title=”Quản lý hóa đơn“][/vsc-section-title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2”][vc_column_text]SmartBill  là phần mềm quản lý hóa đơn ưu việt nhất trên thị trường nền tảng web hiện nay. SmartBill cho phép tạo hóa đơn, luu trữ và gửi hóa dơn cho khách hàng nhanh chóng. Khách hàng cũng có thể xem trực tiếp tại tại khảon của mình hoặc in ra khi cần thiết.[/vc_column_text][vc_column_text]

 • Gửi thông báo về tạo hóa đơn, nhắc nhở thanh toán, nhắc nhở hóa dơn trễ hạn, xác nhận thanh toán cho hóa đơn
 • Thanh toán an toàn và tiện lợp với cổng thanh toán trực tuyến
 • Thêm ghi chú và các điều khoản thanh toán cho hóa đơn
 • Xem và xuất định dạng PDF cho hóa đơn
 • Chỉnh sửa định dạng hóa đơn
 • Truy cập lịch sử hóa đơn bằng tài khoản của khách hàng

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”4403″ alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_empty_space][vc_single_image image=”4402″ alignment=”center” onclick=”link_image”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vsc-section-title title=”Quản lý báo giá“][/vsc-section-title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2”][vc_column_text]SmartBill  cho phép gửi báo giá trực tiếp cho khách hàng thông qua tài khoản hoặc qua đường dẫn truy cập bảo mật. Các báo giá này có thể chuyển thành hóa đơn giao dịch sau này của khách hàng.

[/vc_column_text][vc_column_text]

 • Tạo và tùy chỉnh báo giá
 • Xem trực tuyến hoặc tải báo giá dạng PDF
 • Gửi email kèm náo giá chi tiết
 • Chuyển báo giá thành hóa đơn
 • Truy cập báo gái thông qua tài khảon của khách hàng
 • Lưu lịch sử báo giá và trạng thái báo giá (hủy/nhận)

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”4404″ alignment=”center” onclick=”link_image”][vc_empty_space][vc_single_image image=”4405″ alignment=”center” onclick=”link_image”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vsc-section-title title=”Quản lý hàng hóa và lệnh đặt dịch vụ“][/vsc-section-title][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2”][vc_column_text]SmartBill  cho phép quản lý đơn đặt hàng sản phẩm và các lệnh dịch vụ một cách dễ dàng và chi tiết.

[/vc_column_text][vc_column_text]

 • Tạo đơn hàng từ danh sách sản phẩm/dịch vụ sẵn có
 • Tạo đơn hàng với danh mục mới
 • Gửi thông tin và tình trạng chi tiết đơn hàng cho khách hàng qua email
 • Truy cập tình trạng đơn hàng từ tài khoản khách hàng

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”4406″ alignment=”center” onclick=”link_image”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vsc-section-title title=”Dùng thử trực tuyến“][/vsc-section-title][vc_column_text]Đăng nhập dùng thử trực tuyến

Account: admin@www.detailingvietnam.org

Password: 123456[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Scroll to top
error: Please ask for our copyright!