THỰC TẬP NGHỀ DETAILING

TẠI CÔNG TY TNHH DETAILING VIETNAM

Về chương trình thực tập nghề

Nếu bạn là một học viên quan tâm đến việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của ngành Auto Detailing, hãy đăng ký một trong các chương trình thực tập của chúng tôi.

Công việc có ý nghĩa

Thực hiện công việc có ý nghĩa ngay từ ngày đầu tiên. Chúng tôi sẽ thách thức bạn đảm nhận các dự án có tác động cao, mở rộng kỹ năng kỹ thuật của bạn và vượt qua mong đợi của chính bạn.

Chúng tôi kỳ vọng học viên thực tập sẽ đạt được mức xuất sắc tương tự như nhân viên toàn thời gian của chúng tôi — đó là lý do tại sao chúng tôi thường tuyển dụng chính những thực tập sinh này.

THUC TAP NGHE DETAILING

Phương pháp coaching 1:1

Trải nghiệm phương pháp coaching 1:1 trong cộng đồng chuyên gia đặc biệt của chúng tôi. Các thực tập sinh của Detailing Vietnam có cơ hội tham gia hợp tác với các bộ phận khác nhau để hỗ trợ sứ mệnh chung của chúng tôi là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của ngành Auto Detailing tại Việt Nam đến sự phát triển bền vững.

COACHING 11
Chương trình huấn luyện DFP - Detailing Future Program

Application Form

[forminator_form id="16821"]
Scroll to top
error: Please ask for our copyright!